Vi håller stängt under vecka 30 och 31. Självklart går det bra att mejla oss ändå, men räkna med längre svarstider än normalt.

Får du betalt för allt ditt arbete?

av Samira Sjöbeck

22 juni 2022
Geometra

En korrekt kalkyl och ett träffsäkert anbud, ligger till grund för att lyckas med dina byggprojekt. Ett strukturerat kalkylarbete sparar både tid, pengar och energi. Om anbudet är vunnet månader efter du gjort din kalkyl, kan du snabbt börja planering och produktion utan att behöva avsätta tid för att förstå dig på kalkylen igen.

 

Tips som hjälper dig att lyckas med både kalkyl och anbud: 

Återanvänd information

En rätt uppställd kalkyl gör att informationen kan användas igen och igen under ett projekts livscykel och du kan återanvända informationen till andra, liknande projekt. Arbeta med samma struktur i alla projekt, så att både medarbetare och underentreprenör lätt kan sätta sig in i arbetet. Var noga med att döpa varje våning, rum, mappar och bilder korrekt för att underlätta både vid överlämnande av projektet och för efterarbete. 

 

Kontrollera kostnader som är lätta att missa

Har du räknat med alla utgifter? Tillstånd, parkering, kostnad för när ni står stilla i produktion, maskinkostnad, bortforsling av massor, ställningar eller liftar mm. är enkelt att missa och du riskerar att inte få betalt. 

 

Glöm inte ta betalt för ändringar och tillägg

Kalkylen kommer aldrig att vara identisk med verkligheten. Se kalkylen som en kartbild att orientera dig efter men glöm inte att skapa ÄTA för alla extra timmar och kostnader som dyker upp längs vägen. Ett klokt råd är att duplicera kalkylen och prova olika scenarion, eller val av material. 

 

Om möjligt – arbeta med IFC modeller

Att visuellt se slutprojektet som en 3D-modell underlättar för alla inblandade aktörer. Genom att kombinera både 2D-ritningar och 3D-modeller minimerar du missförstånd och gör det enkelt att planera och samarbeta. Dessutom har du alla mängder färdiga att hämta och kan börja kalkylera direkt.

För att på ett effektivt sätt, sammanställa bra mängdförteckningar som både fungerar för anbudsarbete  och produktion krävs ett smidigt verktyg och arbetssätt för att samla, kombinera, strukturera och prissätta mängder från olika källor så som 3D-modeller, PDF-ritning och andra underlag. Geometra hjälper dig att skapa snabba och korrekta kalkyler. Våra kalkylkurser ingår i din licens och vår support finns alltid tillgänglig för att hjälpa till med din kalkyl . 

Läs mer om Geometra och prova gratis i 30 dagar!

Nästa
-
Föregående
-