Vi håller stängt under vecka 30 och 31. Självklart går det bra att mejla oss ändå, men räkna med längre svarstider än normalt.

BIM i Geometra

av Samira Sjöbeck

2 maj 2022
Geometra

Kom igång med BIM på ditt företag!

BIM används i byggbranschen där fokus är att minska slöseri, effektivisera arbetet och minska ledtider både internt och mellan olika aktörer. Kravställningen på BIM har ökat för att informationen ska gå från produktion till förvaltning på ett smidigt sätt.

I Geometra har du möjlighet att i alla steg i processen implementera BIM. Det är viktigt både inom totalentreprenad och inom utförandeentreprenad där båda möts av olika utmaningar, men rätt information och god struktur är grundläggande för att få till ett kostnadseffektivt projekt som håller tidsplanen. 

En vanlig missuppfattning om BIM är att det enbart handlar om 3D modeller, men det är ett arbetssätt och ett verktyg för att arbeta med information i byggprojektet. Informationen hanteras många gånger under projektets livscykel av flera aktörer och här finns mycket tid att spara genom att arbeta med BIM.

För att komma igång med BIM i ditt bolag är första steget att skapa en tydlig projektstruktur och arbetsflöde där alla har möjlighet att komma åt och följa projektets information och framfart.

BIM i Geometra

Geometra har flera verktyg som underlättar för dig som vill arbeta med BIM. Börja med att fundera på hur ert arbetssätt ser ut. Vem behöver ta del av information och hur delas den idag? Se över hela kedjan och därefter ska BIM stödja ert befintliga arbetssätt, inte styra det. 

Användbar funktionalitet i Geometra som stödjer BIM-processen: 

• Kärnan i BIM är informationshantering och i Geometra kan du lagra och dela obegränsat med filer. 

• Genom att komma överens om en enhetlig och konsekvent mappstruktur och namngivning av objekt blir det lättare för alla inblandade att ta del av och hitta rätt information vid behov. 

I Geometra kan du skapa flera kalkyler i samma projekt, och prova olika scenarion eller jämföra kalkyl mot utfallet och samla kunskap till kommande projekt.

Lås din anbudskalkyl och behåll som originalversion, skapa en produktionskalkyl som hålls ”levande” och uppdateras med förändringar, ÄTA mm.

Mät eller hämta mängder endast en gång och dela din mängdförteckning till olika kalkyler och etapper i projektet.

På både filer, mappar, kalkylnivå och arbetsmoment kan du sätta status för hur arbetet fortskrider. Få en tydlig överblick eller ge andra insyn genom att sätta status; Ej påbörjad, Påbörjad, Granskning och Klar.

Kollegor och underentreprenörer kan ta del av projektet genom Geometra Viewer som låter dem se och ta del av informationen samt uppdatera arbetsflödet.

Geometra stödjer även IFC-modeller. Att använda IFC-modeller är ett sätt att minska missförstånd då alla aktörer får en visuell bild av projektet.

Vi rekommenderar att behålla arbetsflödet inom Geometra men vid behov att dela projekten med aktörer utanför kan du alltid exportera projektet med alla dina beräkningar och noteringar.

Vill du veta mer om hur du kan arbeta med BIM i Geometra finns vår support alltid här för dig!

Kontakta vår support!

Nästa
-
Föregående
-