Vi håller stängt under vecka 30 och 31. Självklart går det bra att mejla oss ändå, men räkna med längre svarstider än normalt.

eKalkyl och Aukfonst - Tjänsterna avslutas och upphör.

av Samira Sjöbeck

September 22, 2022
eKalkyl/Aukfonst

eKalkyl och Aukfonst - Tjänsterna avslutas och upphör.


Hej, alla trogna användare av eKalkyl och Aukfonst!

I många år nu har vi levererat tjänsterna eKalkyl och Aukfonst till målerientreprenörer och fönsterhantverkare i Sverige. Dock får alla goda ting ett slut någon gång och vi har beslutat att lägga ner och permanent ta tjänsterna ur drift per 2023-12-31. Vi på Rukkor har tagit beslutet då andra produkter och tjänster kräver mer av vår tid och fokus framåt och därför behöver vi frigöra tid och resurser i verksamheten.

Vad händer för mig som användare?

Du som är användare av eKalkyl och/eller Aukfonst idag kommer att ha tillgång till tjänsterna till och med 2023-12-31. Därefter kommer data att raders och tjänsterna stängas ner. Du som har licens idag får självklart fortsätta använda den perioden ut och för de användare som önskar så finns möjlighet att få en ”slutfaktura” för tjänsten där licenser förlängs till 2023-12-31 för att du ska få tillgång till dina data så länge som möjligt. Support kommer fortsätta att finnas tillgänglig för tjänsterna tills dess att de stängs, 2023-12-31. All aviserad och icke-aviserad utbildning för tjänsterna kommer avbokas och inga nya kurser eller utbildningar erbjudas. All nyförsäljning av tjänsterna kommer också att upphöra.

Erbjuder vi något alternativ?

Vi erbjuder alla användare av eKalkyl och Aukfonst att byta till Geometra. Geometra är ett verktyg som används flitigt av byggbranschen, framför allt i Sverige och Norge. Norges största målerikoncern använder idag Geometra med stor framgång för sina projekt och vi kan därför med gott samvete rekommendera samtliga användare att prova. Rukkor kommer inte erbjuda eller utveckla några andra produkter speciellt inriktade mot måleri eller fönsterhantverk i dagsläget. För mer information om byte, priser och upplägg kontakta våra säljare på info@rukkor.com.

Finns det en framtid för eKalkyl och Aukfonst?

Om det finns någon av våra kunder som önskar ta över drift och utveckling av eKalkyl och Aukfonst är vi öppna för att föra diskussionen om ett produktförvärv. För mer information kontakta vår VD, Fredrik Sjöbeck på fredrik@rukkor.com.

Tills sist vill vi framföra ett stort hjärtligt tack till alla våra kunder som varit med oss under åren, ända sedan tiden då Uno Sjöbeck först utvecklade båda tjänsterna.

Nästa
-
Föregående
-