Vi håller stängt under vecka 30 och 31. Självklart går det bra att mejla oss ändå, men räkna med längre svarstider än normalt.

Hur du skapar en bra kalkyl - med hjälp av Geometra

av Samira Sjöbeck

22 juni 2022
Geometra

Geometra är kalkylprogrammet som effektiviserar och underlättar kalkylprocessen. I Geometra går det att mängda, skapa kalkyler och följa projektet under arbetets gång. Det är ett enkelt program som utgår från användaren och är skapat utifrån devisen att ni känner er verksamhet bäst. Därför är det ni som bestämmer hur Geometra ska användas som ett stöd genom hela anbudsprocessen. Det hjälper er att säkerställa att ni fått med alla moment vilket minskar risken för att missa viktiga kostnader. 

 

För att utforma programmet så att det passar er verksamhet så behöver ni sätta en struktur. Det är den som lägger grunden för det fortsatta arbetet, som gör att hela teamet enkelt kan följa en process och som gör att programmet förenklar även på lång sikt. Genom att arbeta med en struktur som ni trivs med, blir det lättare för alla i projektet att följa arbetet och effektivisera sitt arbetssätt. I Geometra byggs varje projekt upp av objekt och tillhörande kalkylrader. Ett objekt kan vara en golvyta eller en vägg. Hur objekten delas in och vad de betyder, bestämmer ni själv. Objekt är grunden för strukturen och genom att namnge dessa strukturerat, så går det lättare att navigera sig i kalkylen. Det är viktigt att varje företag sätter sin struktur för hur de vill använda Geometra. Är ett objekt ett helt rum eller vill ni dela in det i mindre objekt så att det går att spåra varje moment på en mer detaljerad nivå? Det är upp till er som användare att bestämma. Till varje objekt kopplas kalkylrader, som berättar vad som ska utföras vid varje objekt. Exempelvis kan en kalkylrad berätta att objektet ”golvyta i badrum” ska flytspacklas och kaklas. Det är med hjälp av objekt och kalkylrader som ni bygger upp era projekt.

 

I Geometra går det att följa projektet och markera olika objekt som färdiga. När arbetsledaren markerar en yta som färdig kan platschefen se det direkt och på så sätt planera arbetet eller lägga de beställningar som behövs. Det går att plocka ut mängder från programmet och enkelt beräkna hur mycket material som ska beställas. Geometra är utformat för att underlätta arbetet och även förenkla på lång sikt. Genom att arbeta med mallar så går det att återvända kunskap och erfarenheter från tidigare projekt. Mallarna kan användas vid liknande projekt framöver, vilket sparar tid. När projektet är avslutat går det även att analysera kalkylen och jämföra med det faktiska utfallet, för att få syn på eventuella missar. Det är så programmet hjälper er att göra bättre kalkyler både på kort och lång sikt. 

 

Vill du lära dig mer om hur du bygger upp Geometra? Ta del av våra utbildningar här

Nästa
-
Föregående
-