Vi håller stängt under vecka 30 och 31. Självklart går det bra att mejla oss ändå, men räkna med längre svarstider än normalt.

Byt från Bluebeam Revu till Geometra

av Samira Sjöbeck

January 20, 2023
Geometra

Byt från Bluebeam till Geometra

Det finns många likheter och ett par avgörande skillnader mellan Geometra och Bluebeam Revu. Den främsta skillnaden du möter som användare är att Geometra används och administreras på projektnivå och Bluebeam Revu på filnivå. Geometra är helt molnbaserat, vilket betyder att du slipper lokala installationer. Du kan logga in via användarnamn och lösenord från vilken enhet som helst. Då Geometra också är plattformsoberoende kan du köra det lika väl på PC som Mac och Linux. Bluebeam Revu uppdateras och uppgraderas enbart för PC och Bluebeam Revu för Mac utvecklas inte längre.

Du laddar upp filer, dokument och beskrivningar till projekt Drive. Inom projektets ram arbetar du sedan från mängdavtagning till färdigt kalkylunderlag om du så önskar. Geometra är så mycket mer än ett program för mängdavtagning. I Geometra kan du koppla uppmätta objekt från projektets ritningar och filer direkt till kalkylrader för att skapa information om vilket arbete som skall utföras, material som skall användas, prissätta arbete och material samt ange tidsåtgång. Kalkylraderna exporterar du sedan ut i Excel med några enkla knapptryck och får en CSV-fil.

Tillgänglighet

Åtkomst till programmet från vilken enhet som helst och oberoende av om det är från PC, Mac eller Linux. Uppdateringar sker sömlöst och all projektinformation sparas automatiskt ”i molnet” och vid utloggning. Du är garanterad att du alltid arbetar i den uppdaterade versionen av ditt projekt.

Kalkylfunktion

Genom att direkt koppla en kalkylrad till ett eller flera objekt lägger du in information om segment/byggdel, arbete, material, enhetspris, tid och får på så vis en överskådlig sammanställning av projektet. En kalkylrad innehållande en skapad formel eller ett visst material kan enkelt sparas i ett radbibliotek eller delas med andra Geometra-användare inom samma arbetslag/Department om du vill.

Versionshantering

Du kan enkelt duplicera ett projekt för att räkna fram alternativa kalkyler eller skapa och lägga in ÄTA under projektets/produktionens gång. Genom att duplicera ett projekt gör du inga ändringar i det ursprungliga anbudsunderlaget, utan arbetar i en annan version. Du har sedan den ursprungliga versionen som referens att jämföra med under hela projektets livstid.

Dela information i ett projekt

All uppdatering av ändringar i ett projekt sker i realtid. Det finns två licensformer av Geometra. En Creator- och en Viewer-variant. Med Creator-licensen kan du skapa projekt, objekt och kalkylera. Med en (eller flera) Viewer-licens kan du se ritningsfiler och objekt samt sätta status på de olika momenten kopplade till ett objekt. Viewer-licensen är främst till för arbetsledare och hantverkare på fältet. De kan då via t ex en surfplatta rapportera tillbaka till kalkylatorn eller projektledaren var i processen arbetet är. Samtidigt som de alltid har tillgång till de aktuella ritningsfilerna och kalkylraderna.

Support och utbildning i Geometra

Som Geometra-användare får du garanterad snabb hjälp via vår personligt bemannade support. Du når supporten enkelt via en chatt i programmet, eller via telefon och mejl. Vi håller regelbundet utbildningar för både nybörjade som ska komma igång eller för rutinerade användare som vill fördjupa sig i sitt kalkylarbete. Alla utbildningar och kurser ingår i licensen och du som användare kan gå obegränsat med utbildningar under din licenstid.

Läs vår guide om hur du byter från Bluebeam till Geometra

Nästa
-
Föregående
-