Vi håller stängt under vecka 30 och 31. Självklart går det bra att mejla oss ändå, men räkna med längre svarstider än normalt.

Nya funktioner och förbättringar efter uppdateringen i Geometra - läs allt här

av Caisa Ekenberg

20 oktober 2023
Geometra

Den senaste uppdateringen i Geometra har varit ett stort arbete för att övergripande rätta till och optimera Geometra ännu mer och förbereda det för utveckling av nya funktioner. Denna uppdatering innehåller över 70 olika buggfixar, förbättringar och uppgraderingar samt nya funktioner. 

Funktioner

 • En ny betaversion av SnapOn har lagts till i appen. Du kan aktivera den bredvid SnapOn-ikonen efter att ha aktiverat SnapOn. Detta ger en generellt snabbare och mer detaljerad visning av objektet vid placering. Vi uppskattar din feedback gällande detta, medan vi avslutar testning och optimering.
 • Statusfiltreringen kan slås av och på och är beständig. Den har också utökats så att du kan se alla tillgängliga inställningar och den aktuella filterinställningen. 
 • Du kan nu flytta objekt uppåt och nedåt i lagren.   
 • Du kan nu välja kvalitet på din utskrift (PDF) i dialogrutan. Detta hjälper dig att skriva ut stora och komplexa PDF-filer. 
 • Geometra Viewer-användare kommer nu att ha tillgång till pil- och kommentarsverktyg. 
 • Användare som delar dator eller enhet med andra Geometra-användare kommer nu att ha sina respektive lokala inställningar separerade under sin egen användare. Tidigare var det inställningar per enhet. 
 • Litauiska finns nu som språk.

En ny betaversion av SnapOn har lagts till i appen. Vi uppskattar all feedback du har på detta medan vi slutför testning och optimering.

Förbättringar

 • Dra och släpp-uppladdningar i Firefox bör nu fungera korrekt. 
 • Ta bort inledande och efterföljande mellanslag för fälten i rader för att förbättra autokomplettering. 
 • Exporterade formler för rader kommer nu att ange rätt decimaltecken baserat på appens språk. 
 • Nu kan du använda horisontell rullning till kalkylträdet när det är mycket litet. 
 • Anslutningsstabiliteten har förbättrats. 
 • "Flytta"-menyn för objekt listar nu "Rot" för översta nivån när objekt flyttas. 
 • Appen kommer nu ihåg vilken kalkyl som senast användes för varje projekt.   
 • Filuppladdningshastigheten har förbättrats, du bör märka snabbare uppladdningar av större filer. 
 • Förbättrad placering av objekt, borde nu inte bli långsamt på första punkten. 
 • Förbättrad placering av objekt, bör generellt gå snabbare att placera alla typer av objekt. 
 • Sökning med r: för rader bör nu fungera korrekt för reduktioner. 
 • Förbättring av filuppladdning och import av objekt. 
 • Sökresultat bör nu uppdatera kalkylträdet när matchande data läggs till något objekt medan sökningen är aktiv. 
 • Etiketter kan nu ha 0 som värde för opacitet för både bakgrund och text. 
 • Sista objektet i kalkylträdet bör nu alltid vara helt synligt när rullisten krävs. 
 • Välj verktyg har nu en mer utförlig verktygstext om vad som kan göras. 
 • Sökvägar bör nu visas bättre när flera nedstigande mappar väljs.
 • Mindre justeringar av gränssnittets enhetlighet och utseende. 
 • Optimerat all lagrad data och framtida datalagring för att förbättra prestanda. 
 • Ta bort nettoarea och nettovolym för linjer när vinklar placeras. 

Buggar

 • Enheter bör nu visas korrekt i autokomplettering för rader.
 • Kopiera och klistra in ett objekt bör inte längre kunna hamna utanför PDF-sidan. 
 • Ikonerna bör nu korrekt visas som inaktiverade när ingen åtgärd är möjlig. 
 • Page Up/Down-snabbtangenten bör nu byta mellan sidor i en PDF som avsett. 
 • Radfilter bör nu uppdateras korrekt efter ändringar av raddata. 
 • Högerklick på objekt bör inte längre visa Firefox-kontextmenyn. 
 • Punkter bör nu kunna roteras igen. 
 • Fixat en bugg där multi-redigeringsdialogrutan skulle visas när man bytte mellan samma värden. 
 • Mappar bör nu korrekt visa egenskaper när de skapas utan en skala som har angivits. 
 • Rader bör nu korrekt uppdateras efter att vinklar har tillämpats på värden. 
 • Fixat en bugg där kantstil inte tillämpades korrekt på rita-objekt.  
 • Att använda sidrullning på en mus bör nu korrekt rulla kalkylträdet horisontellt. 
 • Exportera objekt bör nu exportera i samma ordning som i kalkylträdet. 
 • Fixat en bugg där X- och Y-skala ibland bröts. 
 • Fixat en bugg där användaren inte kunde ställa in X- och Y-koordinat för etiketter till 0. 
 • Fixat en bugg där indikator för negativt värde inte visades korrekt i vissa fall. 
 • Fixat en bugg där ett dolt objekt kunde bli föräldralöst vid borttagning av dess förälder. 
 • Fixat en bugg där kopiera och klistra in egenskaper inte fungerade på areor i vissa fall. 
 • Fixat en bugg där växling av SnapOn medan man placerar ut en skala avbryter placeringen. 
 • Fixat en bugg där kommentarer inte ärvde värden korrekt.
 • Kantlinjer för bilder bör inte längre visas när opacitet är inställd på 0. 
 • Fixat en bugg där namnen för IFC-objekt ibland inte visades helt i kalkylträdet. 
 • Fixad en bugg där kalkylträdetinte återställdes till rätt färg vid växling av vyer. 
 • Fixat en bugg där kvantitet för reduktioner inte uppdaterades konsekvent efter ändring av kvantitet för överordnat area. 
 • Fixat en bugg där ny uppladdning av en raderad fil ibland misslyckades. 
 • Förhindrade radering av filer och mappar i QuickSwitch. 
 • Fixat en bugg där Skift + Radera en fil och sedan trycka på radera efteråt skulle orsaka att raderingsdialogen visas med den redan raderade filen.
 • Fixat en bugg där ramar inte alltid tillämpades korrekt när flera objekt ändrades samtidigt.
 • Fixat en bugg där multi-redigeringsdialogen skulle visa "Ram" istället för "Bakgrund" när bakgrundsfärg ändrades för kommentarer.
 • Fixat en bugg där filtrering av radstatus skulle återvända det tidigare skrivna filtret som ett alternativ.
 • Radius X och Y för ellipsobjekt bör nu exporteras korrekt.
 • Fixat en bugg där kopiering/klistra in av objekt ibland skulle utlösa multi-redigeringsdialogen.
 • Fixat en bugg där programmet kunde krascha efter att ha raderat en skala och sedan försökt exportera data.
 • Fixat en bugg där rader från biblioteket inte skulle ta bort alla markerade rader. 
 • Fixat en bugg där du kunde kopiera och klistra in en reduktion i en annan fil och orsaka att programmet kraschade.
 • Fixat en bugg där duplicera skulle visas som en tillgänglig åtgärd när inget var markerat i kalkylträdet.
 • Fixat en bugg där radfilter inte återställdes korrekt.
 • Fixat ett problem där flyttade importerade objekt kunde få etiketter att försvinna.
 • Låsning av ett objekt bör nu korrekt förhindra alla ändringar.
 • Fixat en bugg där kommentarstextdekorationsfältet visade konstigt innehåll.
 • Fixat en bugg där IFC-objekt inte alltid raderades när Skift + Radera användes.
 • Fixat en bugg där radering av en uppskattning skulle orsaka ett fel vid val av nästa tillgängliga uppskattning.
 • Fixat en bugg där inställning av ramtjocklek innan tillägg av kakel skulle ignorera ändringen till ramtjockleken.  
 • Fixat en bugg där Skift + radera objekt i en annan fil ibland kunde utlösa radering i den tidigare använda filen.
Nästa
-
Föregående
-