Vi håller stängt under vecka 30 och 31. Självklart går det bra att mejla oss ändå, men räkna med längre svarstider än normalt.

”Vi kan jobba gränsöverskridande bolagen emellan med Geometra”

av Caisa Ekenberg

April 28, 2023
Geometra

Han är en av de drivande krafterna bakom en koncern med 23 bolag fördelade på 27 orter i Sverige. "En viktig del av arbetet handlar om att skapa bra förutsättningar och hitta synergier mellan bolagen. Varje enskilt bolag arbetar på sitt sätt men kan samarbeta med varandra för att nå bästa resultat", säger Fredrik Ottosson, som ingår i ledningsgruppen för InArea Group.

Fredrik har lång erfarenhet inom golvbranschen. Han har drivit bolaget Ottossons Golv med verksamhet i Skaraborg under många år. När bolaget blev en del av InArea Group 2020 lämnade han över den lokala VD-rollen.

För att räkna på jobb använder många bolag inom InArea Group Geometra som kalkylverktyg. Fredrik har arbetat med Geometra under sin tid på Ottossons Golv och menar att det finns många fördelar med verktyget.

- Geometra är väldigt lätt att förstå och att använda. Du behöver inte vara civilingenjör för att klara av att mängda och kalkylera. Att använda verktyget sparar enormt mycket tid under själva mängdningsprocessen, säger Fredrik.

Samtliga projekt som är gjorda av Ottossons Golv senaste tio åren är räknade i Geometra. Därför var det en självklarhet att fortsätta använda verktyget i InArea Group. Det finns många fördelar med att använda ett gemensamt verktyg som Geometra ur ett koncernperspektiv.

- Vi kan jobba gränsöverskridande med verktyget bolagen emellan. De som räknar på jobb i Skåne pratar samma språk som kollegorna i Norrland. Då kan man dela erfarenheter och hjälpa varandra på ett enkelt sätt, säger Fredrik.

- Ur ett hållbarhetsperspektiv är det också positivt. Vi kan kontrollera vårt materialspill eftersom du kan göra så exakta beräkningar i ditt mängdnings- och kalkylarbete. När nya företag tillkommer är det lätt att komma i gång med Geometra då kompetensen finns inhouse så att säga, avslutar Fredrik.

InArea Group är Sveriges största koncern inom golvbranschen.

Är du nyfiken på Geometra och vill prova verktyget? Boka en gratis demo här >

Nästa
-
Föregående
-