Vi håller stängt under vecka 30 och 31. Självklart går det bra att mejla oss ändå, men räkna med längre svarstider än normalt.

”Man kan göra alla typer av utsmyckningar med tegel på en fasad”

av Caisa Ekenberg

June 19, 2023
Geometra

Jan Christensen vet det mesta om tegel och fasader. Det är tydligt när han berättar om sitt arbete på Murpoolen i Skåne. Han började sin karriär som murare och har arbetat på Murpoolen i Skåne sedan 2006. När hans chef fick nys om att han hade koll på IT fick han erbjudande om en ny roll på kalkylavdelningen. Nu arbetar Jan som kalkylator och räknar på olika typer av jobb, en roll han trivs bra med.

”Vi murar främst fasader i tegel. 90% av våra jobb är nyproduktion. Trots inflationen räknar vi på många jobb. Vi har en stor kundkrets. Skolor och andra fastighetsprojekt i offentlig sektor har inte slutat byggas”, säger Jan.

Att mura tegel är en hel vetenskap. Det ska vara säkert och stadigt men även vackert och tilltalande. Man kan göra alla typer av utsmyckningar med tegel på en fasad. Stenarna kan placeras på olika sätt så att de bildar olika mönster, så kallade förband.

”Just nu håller vi på att mura en ny skola, Malmö Citadelsgymnasium. Fastigheten får en vacker ljusvit tegel. Teglet och fogen på Citadelsgymnasiet är av en och samma typ, men staplat och vridet i olika förband. Det är en stor skola, där fasadytan utgörs av 6000 kvm”, berättar Jan.

För att räkna på mängden tegel och fog till Malmö Citadelsgymnasium har Jan använt Geometra. Han berättar att han ofta får mängda om en antal gånger under ett projekt, då nya beslut fattas och planer ändras. Det kan exempelvis vara en utsmyckning som ska se ut på ett annat sätt än vad som var tänkt från början. I dessa fall fungerar Geometra utmärkt då du har alla mängder samlade på ett ställe och kan räkna om volymen snabbt.

”Ibland jobbar vi med många olika typer av tegel i ett projekt. Då kan vi tydliggöra detta i Geometra genom att färgkoda varje tegeltyp. Det effektiviserar hela processen. Rullskift är en typ av utsmyckning som vi kan göra på fasader. När vi använder area som mängdning, då kan vi lätt räkna ut hur många rullskift som kommer gå åt”, berättar Jan.

Jan och hans kollegor på Murpoolen arbetar mycket med ackordavstämningar i sina projekt. För detta använder de exportverktyget i Geometra.

”Vi exporterar våra mängder från Geometra och stämmer sedan av på plats på bygget hur långt murarna har kommit. Informationen lägger vi in i Geometra och kan snabbt räkna om volymen om det behövs. Det är väldigt bra för att hålla koll på projektets framfart. Vi utgår alltid från bruttomängden och kan jämföra med nuläget. Vi arbetar på det här sättet med avstämningar kontinuerligt i våra projekt”, avslutar Jan.

Murpoolen i Skåne startades 1995 i mindre skala men har genom åren vuxit till att vara ett ledande företag inom mur och puts i hela Skåneregionen. Sedan 2017 ingår Murpoolen i Fasadgruppen Norden AB, som är Nordens största koncern inom fasadarbeten.

Är du nyfiken på Geometra och vill prova verktyget? Boka en gratis demo här >

Photo: Murpoolen i Skåne AB

Nästa
-
Föregående
-