Vi håller stängt under vecka 30 och 31. Självklart går det bra att mejla oss ändå, men räkna med längre svarstider än normalt.

"Faktum är att många äldre fastigheter läcker energi som såll"

av Caisa Ekenberg

August 3, 2023
Geometra

Att bygg- och fastighetssektor står för en stor del av Sveriges miljöpåverkan känner nog de flesta till. Inom en snar framtid kan branschen komma att räkna med tuffare riktlinjer och regelverk. Regeringen har nämligen gett Boverket i uppdrag att utveckla arbetet med omställningen till en cirkulär ekonomi i byggsektorn. Det innebär att på olika sätt minimera avfallet och öka materialåtervinningen. Förslag på åtgärder ska presenteras för regeringen senast den 20 december 2024. Samtidigt förbereder EU för nya hårda krav på energiprestanda i befintliga fastigheter, som kommer att innebära att många fastighetsägare blir tvungna att energirenovera sina bestånd under de kommande åren.

Många bolag arbetar idag långsiktigt med hållbarhet. Det är en viktig del av affärsplanen. Men en del har kommit längre än andra.

Några som ligger i framkant när det gäller hållbart företagande och innovativa lösningar är en av våra kunder, Fasadgruppen. De arbetar aktivt med miljöfrågor och har tydliga målsättningar som genomsyrar hela organisationen. Det menar Adrian Westman, IR- och hållbarhetschef på Fasadgruppen.

"Vår övergripande ambition är att vara bäst på hållbart företagande, och därför måste vi också vara ledande i klimatomställningen. Tittar vi på klimatfrågan ur vårt perspektiv är vårt direkta avtryck dock relativt begränsat, vårt främsta utsläpp kommer från vår fordonspark. Klimatpåverkan från det material vi använder när vi utför våra fasadtjänster är däremot stort. Därför vill vi tillsammans med våra kunder ställa om till att välja hållbara material", säger Adrian.

Fasadgruppen är Nordens ledande aktör när det gäller allt arbete som rör fastighetens yttre skal. Det är en växande koncern med 50 dotterbolag utspridda i Norden.

Biotegel och olika typer av fasadtvätt

Fasadgruppen testar gärna nya innovativa lösningar för att minska utsläppen. De förespråkar och använder till exempel helst tegel som har framställts med biogas i stället för naturgas. Biogasmetoden kapar utsläppet av CO2 väldigt mycket. Förhoppningen är att det på sikt bara ska gå att välja biotegel eller återbrukat tegel.

"När det gäller avfall återvinner vi ofarligt gammalt material och använder eventuellt oförbrukat material i andra projekt. Vi jobbar bara med godkända miljödeklarerade kemikalier när vi tvättar fasader. Vi ligger också i framkant och testar nya, miljövänliga metoder när de dyker upp. Ett av våra danska dotterbolag använder exempelvis laser för fasadrengöring. Den här metoden har inte använts i Sverige tidigare men det är något vi testar nu. Det fungerar väldigt bra på känsliga fasader, som kulturmärkta byggnader. Det är ett bra och miljövänligt alternativ till andra typer av metoder som används för fasadrengöring."

Nya tekniker för fasadvärmning

Fasadgruppen arbetar just nu i ett projekt tillsammans med El-Björn. Det går ut på att testa nya miljövänliga tekniker för uppvärmning vid arbeten vintertid eftersom det inte går att arbeta på fasader i kalla temperaturer. Traditionellt värmer man fasader med diesel eller gasol. Detta sker under okontrollerade former med mycket utsläpp som följd. I projektet med El-Björn värms fasader i stället upp med pellets. Under en testperiod med denna metod minskade utsläppet av CO2 med hela 90%. Till nästa vinter ska antalet projekt utökas och konceptet optimeras baserat på de lärdomar som dragits.

Många äldre fastigheter läcker som såll

Det huvudsakliga uppdraget för Fasadgruppen och dess 50 dotterbolag är att renovera och energieffektivisera det nordiska fastighetsbeståndet. Adrian menar att man bör ta vara på den el som produceras på ett bättre sätt.

"Tyvärr fokuserar energidebatten ofta på hur vi ska producera ny energi och på vilket sätt. Faktum är att många äldre fastigheter läcker energi som såll. Jag tycker att man borde fokusera mer på energieffektivisering och hur vi sparar på den energi vi producerar idag. Hur vi framställer ny energi är inte den enda lösningen för hållbar energiframställning."

Adrian berättar att Fasadgruppen får fastighetsägare att inse vilka vinster man kan göra med vissa energieffektiva åtgärder. Med ny teknik kan man energieffektivisera fastigheter på olika sätt.

"Vi arbetar exempelvis med en fantastisk produkt som heter SmartFront. Det går ut på att du lägger ventilationskanaler på utsidan av den befintliga fasaden i samband med en fasadrenovering. Tilläggsisolering läggs sedan på fasaden och till sist puts. Med denna metod både isolerar man och återvinner värmen i frånluften, som om man sätter en kofta och en gasmask på fastigheten. Tillsammans sänker de energiförbrukningen med mer än 50%", avslutar Adrian.

Nästa
-
Föregående
-