Vi håller stängt under vecka 30 och 31. Självklart går det bra att mejla oss ändå, men räkna med längre svarstider än normalt.

Topp 5 – Geometras mest uppskattade kalkylfunktioner

av Samira Sjöbeck

9 juni 2022
Geometra

Geometra är kalkylprogrammet som underlättar anbudsprocessen och hjälper dig att skapa mer träffsäkra anbud. Det är så lättanvänt att du lär dig programmet på mindre än en halvtimme.

Skapa och återanvänd objekt

Allt för många i byggbranschen lägger onödigt mycket tid på att mängda. I Geometra sparar du beräkningar i dina objekt i ett kalkylregister, så att de kan återanvändas flera gånger under ett projekt. Ett objekt kan exempelvis vara en uppfart eller en innervägg. Geometra kan själv beräkna yta genom ett enda mått, vilket gör att tiden för att mängda minskar. Dessutom kan du använda beräkningarna på objekten senare i projektet, när du ska beställa material eller beräkna tidsåtgång.

Använda kalkylregister

Kalkylrader skapar struktur

Om objektet är ett rum så beskriver kalkylraderna vad som ska finnas rummet eller vilket arbete som ska utföras. Vilket material ska finnas på respektive vägg och hur mycket behövs av detta material? Vilka moment behöver utföras innan väggen kan resas? Kalkylraderna skapar en struktur i arbetet och kan användas som arbetsbeskrivning för respektive objekt. 

 

Duplicera kalkyler

När du gjort en kalkyl i Geometra kan du duplicera den för att använda till andra ändamål. Som ett exempel, om du gör en kalkyl och låser den, så kan du använda den som en referens. Kopian av kalkylen blir din produktionskalkyl där du ändrar efter hand som arbete läggs till. I takt med att ÄTA-listan betas av så registrerar du ändringarna i produktionskalkylen, vilket gör det enklare att få en översikt över kostnaderna. På så sätt kan du jämföra anbudet (den ursprungliga kalkylen) med produktionskalkylen och få en översikt över vilka tillägg som uppkommit under arbetets gång.  

Växla mellan kalkyler

Sätt status på objekt eller moment

Geometra kan användas genom hela projektet och hjälper dig skapa en översikt över projektet. Genom att markera ett objekt som färdigt så går det att följa olika moment under projektet. Ett moment kan exempelvis vara en golvyta eller ett helt våningsplan. Med Geometra går det enkelt att markera status på ett moment, som exempelvis ej påbörjat, pågående, granskning och färdig.  Det skapar transparens mellan produktion och projektledare, som kan följa projektets status i realtid.

Ändra status i Geometra

IFC i Geometra

När man bygger upp en kalkyl i Geometra kan man kombinera sina 2D-ritningar med 3D-modeller för att få en komplett kalkyl, och eftersom man kan använda båda typerna ihop bildas ett färdigt paket vilket underlättar vid överlämning. Att använda sig av IFC-modeller minskar i många fall missförstånd mellan aktörerna då alla inblandade får en tydlig visuell bild av projektet.

Använd 3D-modeller i Geometra

Detta är några av de funktioner i Geometra som gör ditt kalkylarbete effektivare. Vill du lära dig mer?

Läs mer om Geometras funktioner

Nästa
-
Föregående
-