Vi håller stängt under vecka 30 och 31. Självklart går det bra att mejla oss ändå, men räkna med längre svarstider än normalt.

”Den främsta anledningen till att jag använder Geometra är raderna”

av Caisa Ekenberg

February 7, 2024
Geometra

John Huynh arbetar på kalkylavdelningen på Miljöhallen Golv i Jönköping. Johns stora intresse för IT och programvaror har bidragit till att han har blivit en riktig expert på Geometra. På kort tid har han lärt sig det mesta som går att göra i programmet. Vi fick en pratstund med John om hur han använder programmet, vilka fördelar som finns och vilka tips han vill ge till nya användare.

”Jag kom in i bolaget för cirka två år sedan. Då användes Geometra på en enkel nivå. Man kan säga att jag såg potentialen i programmet och utvecklade sättet att mängdberäkna på”, säger John.

John ansvarar för förarbetet som ligger till grund för kalkylunderlaget till offerter.

”När vi får in en förfrågan börjar jag med att läsa handlingarna och strukturerar upp all relevant information. Sedan skapar jag ett nytt projekt i Geometra, laddar upp ritningarna och börjar mängda. Sedan exporterar jag datan och lämnar över till min kollega Björn som prissätter kalkylen i excel. Björn får även pdf:er av ritningarna med färdiga arbetsområden.”

Raderna är den främsta styrkan i programmet

”Den främsta anledningen till att jag använder Geometra är ”raderna”. Här lägger jag in all information om materialtyper, vad som ska finnas i varje rum på ritningen. Ett rum kan innehålla endast en rad med information om exempelvis ytskikt. Ett annat rum kan innehålla flera rader med en större mängd information, det kanske ska läggas plastmatta som ytskikt och underlagsmatta för stegljudsdämpning.”

Rader i Geometra.

Raderna som John skapar sparar han i sitt radbibliotek. I biblioteket kan han söka efter och återanvända sparade rader till nya projekt. Det är smidigt när det tillkommer mängder som ska tilldelas samma typ av material som tidigare, t.ex. en viss typ av plastmatta. Det här sparar mycket tid. Han berättar att han har strukturerat i sitt bibliotek så att han enkelt kan välja rätt rad för en viss typ av yta.

John har byggt ett smart sätt att arbeta i Geometra för att göra information begriplig för sina kollegor i produktionen. Det kan beskrivas som ett kulörschema där en kulör representerar exempelvis ett visst ytskikt eller en klinkerplatta. Det här underlaget hjälper produktionen mycket då det ger en visuell överblick för montörerna på plats.

"Man kan mäta väldigt exakt i Geometra,
vilket ger stora möjligheter för ytor
som kräver en avancerad mätmetod"

”Mitt tips till alla som inte har kommit i gång med ”raderna” är att börja simpelt. Lägg till och lär dig fler sätt att mäta på efterhand, beroende på behov. Att mäta ett rum med flera hörn som inte har raka linjer gjorde jag inte dag ett. Du kan mäta väldigt exakt i Geometra vilket skapar bra möjligheter för ytor som kräver ett avancerat sätt att mäta på.”

John menar att det krävs lite planering innan man sätter i gång med ”raderna.”

”Fundera på hur ni kategoriserar och benämner olika materialtyper generellt. Matcha sedan detta i raderna genom din uppställning. Hur vill ni att material och moment ska vara uppdelade? Radbiblioteket är väldigt bra när du vill gå tillbaka i tiden och titta på slutförda projekt: Hur gjorde vi här? All information finns kvar i Geometra.”

Alternativ till Geometra

För ett par år sedan undersökte John alternativ till Geometra. Han testade ett annat program och kunde då konstatera att ”raderna” och vad du kan göra med dem i Geometra väger tungt.

”Programmet vi testade är inte ett renodlat mängdningsprogram. Jag kunde göra grovmängdningar men verktyg för detaljer fanns inte”.

John förklarar närmare genom ett exempel:

”Om jag ska mängda upp ett rum som har fler än fyra hörn, då kan jag i Geometra enkelt lägga in antal hörn i raderna och får då ut den rätta mängden av ex. silikon. Det gick inte att göra i det andra programmet som jag testade. Det beror på att formlerna som används för uträkning där är statiska, de går inte att anpassa på samma sätt som i Geometra. Rummet som inte har raka linjer kanske kräver diagonalskärning av plattor. I Geometra kan jag få fram exakta mått på detta i ”raderna.”

I sin jämförelse med det andra programmet vill John även lyfta fram en annan fördel med Geometra, nämligen användarvänligheten och gränssnittet.

"Användaren har verkligen varit i fokus
när man har utvecklat programvaran"

”För de som inte har så stor datorvana är Geometra det optimala programmet för mängdberäkning. Det är otroligt enkelt och överskådligt. Användaren har verkligen varit i fokus när man har utvecklat programvaran.”

Outforskad mark

Att använda status i Geometra är ett bra sätt att hålla koll på vart man befinner sig i projektet. John och hans kollegor har börjat utforska detta.

”Vi ser väldigt stor potential hur status kan användas i Geometra. Just nu tittar vi på hur vi kan använda funktionen fullt ut. Sätter man detta som en standard, att hålla statusen uppdaterad, då kan alla inblandade få en bra överblick över projektet.”

Status i Geometra.

Status skulle kunna användas av montörerna på plats. Då kan de exempelvis ändra status från ”pågående” till ”färdigt” på moment eller rum direkt på ritningen. På så sätt har projektledarna koll på hur långt montörerna har kommit och vad som är färdigt.

Just nu används Geometra främst av John själv och hans kollega som räknar på kalkylerna. Även projektledare och ekonomiansvarig har nytta av programmet. De kan gå in och titta på uträkningar och göra ackordavstämningar.

”Mängdningsprocessen är otroligt viktig för projektets lönsamhet. Räknar man för lite mängd går man med förlust och räknar man för stor mängd blir offerten för dyr. Man måste vara så exakt som möjligt och då är Geometra toppen”, avslutar John.

Vill du ta reda på om Geometra är rätt för dig? Boka en kostnadsfri demo>

Nästa
-
Föregående
-